PXH diaqnozu necə müəyyən edilir?

tanı ve tedavi

Həkiminiz xəstəlik tarixçənizi öyrənəcək və prostat vızinizi, barmaq müayinəsi daxil olmaqla fiziki müayinədən keçirəcək. Müayinə zamanı o, prostatın ölçüsünü, formasını və sərtliyini anlamaq üçün barmağından istifadə edir.

Simptomlarınızı diqqətlə qiymətləndiriləcək, qan və sidik testləri aparılacaq və sidik axınının sürəti uroflovmetriya testi ilə ölçüləcəkdir.

PXH diaqnozu üçün hansı testlər aparılır?

-PSA testi
-Sidik testi və sidik kulturası
-Üroflovmetriyanın ölçülməsi
-Sidiyə getdikdən sonra qalıq sidik (PMR)
-Sidik kisəsinin və prostatın ultrasəs müayinəsi

“MAYO CLINIC Patient Care & Health Information Diseases & Conditions Benign prostatic hyperplasia (BPH)”

PROSTAT VƏZİSİNİN XOŞXASSƏLİ HİPERPLAZİYASI (PXH)

MÜALİCƏ VARİANTLARI HANSILARDIR?

Gözləmə periodu

Gözləmə periodunda xəstələr simptomlarda artımın və ya cərrahi müdaxiləyə mütləq göstərişlərin olmaması şərti ilə hər 6 aydan bir müayinədən keçməlidirlər.

* European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European
Association of Urology Guidelines Office.

Bitki mənşəli farmakoloji vasitələr

Bitki mənşəli məhsullar digər müalicə metodları ilə müştərək PXH-ın müalicəsində istifadə edilə bilər, lakin hər bir xəstə individualdır, qərar verməzdən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin. Aşağı sidik yolları simptomlarının və prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyasının (PXH) bitki mənşəli farmakoloji vasitələrlə müalicəsi Avropada aparıcı müalicə üsullarından biri olub və son zamanlar yenə də geniş yayılıb. Serenoa repens kimi bəzi bitki mənşəli məhsulların üzərində aparılan qısa araşdırmalar və bəzi meta-analizlər göstərir ki, bu qarışıqlar əhəmiyyətli yan təsirlərə səbəb olmadan klinik olaraq effektivliyə malikdir.

Crucial Advice to Help Reduce the Risk and Growth of BPH By: Mark A. Moyad, MD, MPH | Posted on: 23 Aug 2017
* Soo Liang Ooi et al., Serenoa repens for Lower Urinary Tract Symptoms/Benign Prostatic Hyperplasia: Current Evidence and its Clinical Implications in Naturopathic Medicine, THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 00, Number 00, 2017, pp. 1–8.

Alfa-adrenoblokator Dərman Müalicəsi

Onların müalicəyə reaksiyasını müəyyən etmək üçün xəstələr müalicənin ilk 6 həftəsindən sonra yenidən müayinə olunmalıdırlar. Xəstələr xoşagəlməz yan təsirlər olmadan simptomatik relyef əldə edərlərsə, alfa-bloker terapiyası davam etdirilə bilər. 6. Xəstələr, simptomların pisləşməsi və ya cərrahi müalicə üçün mütləq göstəricilərin inkişafı olmaması şərti ilə. onlar aylıq, sonra isə hər il yenidən qiymətləndirilməlidir.

European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Guidelines Office.

5-alfa-Reduktaza İnhibitorları ilə Farmakoloji Müalicə

Müalicəyə reaksiyasını müəyyən etmək üçün xəstələr müalicəyə başladıqdan 12 həftə sonra və 6-cı ayda təkrar müayinədən keçməlidirlər. Əlavə qiymətləndirmə digər dərman terapiyasında olduğu kimidir.

 European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Guidelines Office

Cərrahi Müdaxilə

Cərrahi müdaxilədən sonra 6 həftə ərzində xəstələr histoloji tədqiqatların nəticələrini müzakirə etmək üçün və əməliyyatdan sonrakı erkən morbidliyi (əməliyyatdan sonra xəstənin vəziyyəti) aşkar etmək üçün müayinə oluna bilərlər. Yekun nəticəni müəyyən etmək üçün 3-cü aya uzunmüddətli izləmə təyin edilməlidir. Müalicə gözlənilən nəticə vermədiyi halda xəstələrdə urodinamik müayinə aparılmalıdır ki, bu da «təzyiq-şırnaq» analizini ehtiva edir.

* European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European Association of
Urology Guidelines Office.

BENIGN PROSTATIC ENLARGEMENT (BPH)

WHAT ARE THE TREATMENT OPTIONS?

Gözləmə periodu

Gözləmə periodunda xəstələr simptomlarda artımın və ya cərrahi müdaxiləyə mütləq göstərişlərin olmaması şərti ilə hər 6 aydan bir müayinədən keçməlidirlər.

* European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Guidelines Office.

Bitki mənşəli farmakoloji vasitələr

Bitki mənşəli məhsullar digər müalicə metodları ilə müştərək PXH-ın müalicəsində istifadə edilə bilər, lakin hər bir xəstə individualdır, qərar verməzdən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin. Aşağı sidik yolları simptomlarının və prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyasının (PXH) bitki mənşəli farmakoloji vasitələrlə müalicəsi Avropada aparıcı müalicə üsullarından biri olub və son zamanlar yenə də geniş yayılıb. Serenoa repens kimi bəzi bitki mənşəli məhsulların üzərində aparılan qısa araşdırmalar və bəzi meta-analizlər göstərir ki, bu qarışıqlar əhəmiyyətli yan təsirlərə səbəb olmadan klinik olaraq effektivliyə malikdir.

Crucial Advice to Help Reduce the Risk and Growth of BPH By: Mark A. Moyad, MD, MPH | Posted on: 23 Aug 2017 * Soo Liang Ooi et al., Serenoa repens for Lower Urinary Tract Symptoms/Benign Prostatic Hyperplasia: Current Evidence and its Clinical Implications in Naturopathic Medicine, THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 00, Number 00, 2017, pp. 1–8.

Alfa-adrenoblokator Dərman Müalicəsi

Onların müalicəyə reaksiyasını müəyyən etmək üçün xəstələr müalicənin ilk 6 həftəsindən sonra yenidən müayinə olunmalıdırlar. Xəstələr xoşagəlməz yan təsirlər olmadan simptomatik relyef əldə edərlərsə, alfa-bloker terapiyası davam etdirilə bilər. 6. Xəstələr, simptomların pisləşməsi və ya cərrahi müalicə üçün mütləq göstəricilərin inkişafı olmaması şərti ilə. onlar aylıq, sonra isə hər il yenidən qiymətləndirilməlidir.

5-alfa-Reduktaza İnhibitorları ilə Farmakoloji Müalicə

Müalicəyə reaksiyasını müəyyən etmək üçün xəstələr müalicəyə başladıqdan 12 həftə sonra və 6-cı ayda təkrar müayinədən keçməlidirlər. Əlavə qiymətləndirmə digər dərman terapiyasında olduğu kimidir.

 European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Guidelines Office

Cərrahi Müdaxilə

Cərrahi müdaxilədən sonra 6 həftə ərzində xəstələr histoloji tədqiqatların nəticələrini müzakirə etmək üçün və əməliyyatdan sonrakı erkən morbidliyi (əməliyyatdan sonra xəstənin vəziyyəti) aşkar etmək üçün müayinə oluna bilərlər. Yekun nəticəni müəyyən etmək üçün 3-cü aya uzunmüddətli izləmə təyin edilməlidir. Müalicə gözlənilən nəticə vermədiyi halda xəstələrdə urodinamik müayinə aparılmalıdır ki, bu da «təzyiq-şırnaq» analizini ehtiva edir.

* European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Guidelines Office.