PXH NƏDİR?

PROSTAT VƏZİSİNİN XOŞXASSƏLİ HİPERPLAZİYASI

Prostat vəzin xoşxassəli hiperplaziyası (prostat vəzin adenoması) kişilər yaşlandıqca ümumi bir vəziyyətə çevrilir. Böyümüş prostat vəzi sidik axarını sıxaraq dizurik əlamətlərə səbəb olur. Bu, həmçinin sidik kisəsi, sidik kanalı və böyrək problemlərinə də səbəb ola bilər.

PVXH üçün medikamentoz, minimal invaziv və cərrahi müdaxilə kimi müalicə üsulları mövcuddur. Ən düzgün müalicə üsulunu seçmək üçün, siz və həkiminiz simptomlarınızı, prostat vəzin ölçüsünü, digər xəstəliklərinizi və seçimlərinizi dəyərləndirməklə edə bilərsiniz.

Prostat vəzin xoşxassəli hiperplaziyası (PVXH) sidik ifrazında pozulmalar yaradır. Bu, böyüyən prostat vəzinin sidik axarını sıxması nəticəsində baş verir.
Simptomlar bəzən yüngül ola bilər. Məs, siz daha tez-tez sidiyə getmə ehtiyacı və ya sidik kisəsini tam boşaltmama hissi keçirə bilərsiniz. Bu yüngül sipmtomlar yaşlanmanın əlamətləri ola bilər. Bəzən, simptomlar çox narahatedici olub, həyat keyfiyyətinizi azalda bilər.

Müalicə edilmədikdə:
Prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyası erkən aşkar edilib, müalicə olunmasa böyrək çatışmazlığı, sidik kisəsi daşları, təkrarlanan sidik yolları infeksiyası, hətta sidik kisəsi xərçənginə belə səbəb ola bilər.

 

Prostat vəzin xoşxassəli hiperplaziyası (prostat vəzin adenoması) kişilər yaşlandıqca ümumi bir vəziyyətə çevrilir. Böyümüş prostat vəzi sidik axarını sıxaraq dizurik əlamətlərə səbəb olur. Bu, həmçinin sidik kisəsi, sidik kanalı və böyrək problemlərinə də səbəb ola bilər.

PVXH üçün medikamentoz, minimal invaziv və cərrahi müdaxilə kimi müalicə üsulları mövcuddur. Ən düzgün müalicə üsulunu seçmək üçün, siz və həkiminiz simptomlarınızı, prostat vəzin ölçüsünü, digər xəstəliklərinizi və seçimlərinizi dəyərləndirməklə edə bilərsiniz.

Prostat vəzin xoşxassəli hiperplaziyası (PVXH) sidik ifrazında pozulmalar yaradır. Bu, böyüyən prostat vəzinin sidik axarını sıxması nəticəsində baş verir.
Simptomlar bəzən yüngül ola bilər. Məs, siz daha tez-tez sidiyə getmə ehtiyacı və ya sidik kisəsini tam boşaltmama hissi keçirə bilərsiniz. Bu yüngül sipmtomlar yaşlanmanın əlamətləri ola bilər. Bəzən, simptomlar çox narahatedici olub, həyat keyfiyyətinizi azalda bilər.

Müalicə edilmədikdə:
Prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyası erkən aşkar edilib, müalicə olunmasa böyrək çatışmazlığı, sidik kisəsi daşları, təkrarlanan sidik yolları infeksiyası, hətta sidik kisəsi xərçənginə belə səbəb ola bilər.

Risk faktorları hansılardır?

Risk faktoru xəstəlik və ya xəstəliyin inkişafı ehtimalını artırır. PXH riski, sahib olduğunuz risk faktorlarının sayı ilə artır. Həkiminiz risk faktorları və onları azaltmağın yolları barədə sizə tövsiyələr verə bilər. Aşağıda adları çəkilən risk faktorlarının təsiri nəticəsində və yaxud bunlar olmadan da prostat vəzisinin xoşxassəli hiperplaziyası (PXH) mümkündür.

Yaş
BPH-nin formalaşmasında və inkişafında yuxarı yaş mühüm rol oynayır. Onun inkişafı 45 yaşdan yuxarı kişilərdə müşahidə olunur.

Asian J Urol. 2017;4(3):148-151. doi:10.1016/j.ajur.2017.06.004

İrsi Faktor
İrsi faktor PXH-nın formalaşmasında və inkişafında mühüm rol oynayır.* Hesab edilir ki, ailədə prostat vəzisinin adenoması olan kişilərdə PXH riski arta bilər.**

*Lim, Kok Bin (2017). Epidemiology of clinical benign prostatic hyperplasia. Asian Journal of Urology, 4(3), 148–151. doi:10.1016/j.ajur.2017.06.004

**Roberts RO, Rhodes T, Panser LA, Girman CJ, Chute CG, Guess HA, Oesterling JE, Lieber MM, Jacobsen SJ. Association between family history of benign prostatic hyperplasia and urinary symptoms: results of a population-based study. Am J Epidemiol. 1995 Nov 1;142(9):965-73. doi:

Metabolik Sindrom
Metabolik sindrom hipertoniyanı, qlükoza dözümsüzlüyünü / insulinə rezistentliyi və piylənməni əhatə edən vəziyyətlərə aiddir. Metabolik və ürək-damar xəstəlikləri riskinin artması ilə əlaqəli olduğundan onun əhəmiyyəti getdikcə daha çox dəyərləndirilir. Bu metabolik pozğunluqlar kişilərdə prostat vəzisinin xoşxassəli hiperplaziyasına (prostat vəzisinin adenomasına) və aşağı sidik yolları simptomlarının (ASYS) inkişafına səbəb ola bilər.*

Ngai HY, Yuen KS, Ng CM, Cheng CH, Chu SP. Metabolic syndrome and benign prostatic hyperplasia: An update. Asian J Urol. 2017 Jul;4(3):164-173. doi: 10.1016/j.ajur.2017.05.001. Epub 2017 May 25. PMID: 29264226; PMCID: PMC5717972.

Ürək krizi (İnfarkt)
Prostat vəzinin xpoşxassəli hiperplaziyası (PVXH) və aşağı sidik yolları simptomları (ASYİ) olan xəstələrdə ürək-damar xəstəliklərinin rast gəlmə tezliyi daha yüksəkdir. *

Omer Faruk Karatas; Omer Bayrak; Ersin Cimentepe; Dogan Unal (2010). An insidious risk factor for cardiovascular disease: Benign prostatic hyperplasia. , 144(3), 1–.doi:10.1016/j.ijcard.2009.03.099


Həyat Tərzi
Dəyişdirilə bilən həyat tərzi faktorlarının prostat vəzisinin böyüməsi hallarının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına təsir etdiyi müşahidə edilir.
Prostat vəzisinin xoşxassəli hiperplaziyasının (PXH) demək olar ki, bütün cəmiyyətlərdə demoqrafik profilin dəyişməsi və əhalinin qocalması ilə daha çox yayılacağı proqnozlaşdırılır.

Omer Faruk Karatas; Omer Bayrak; Ersin Cimentepe; Dogan Unal (2010). An insidious risk factor for cardiovascular disease: Benign prostatic hyperplasia. , 144(3), 1–.doi:10.1016/j.ijcard.2009.03.099

Risk faktorları hansılardır?

Risk faktoru xəstəlik və ya xəstəliyin inkişafı ehtimalını artırır. PXH riski, sahib olduğunuz risk faktorlarının sayı ilə artır. Həkiminiz risk faktorları və onları azaltmağın yolları barədə sizə tövsiyələr verə bilər. Aşağıda adları çəkilən risk faktorlarının təsiri nəticəsində və yaxud bunlar olmadan da prostat vəzisinin xoşxassəli hiperplaziyası (PXH) mümkündür.

Yaş
BPH-nin formalaşmasında və inkişafında yuxarı yaş mühüm rol oynayır. Onun inkişafı 45 yaşdan yuxarı kişilərdə müşahidə olunur.

Asian J Urol. 2017;4(3):148-151. doi:10.1016/j.ajur.2017.06.004

Metabolik Sindrom
Metabolik sindrom hipertoniyanı, qlükoza dözümsüzlüyünü / insulinə rezistentliyi və piylənməni əhatə edən vəziyyətlərə aiddir. Metabolik və ürək-damar xəstəlikləri riskinin artması ilə əlaqəli olduğundan onun əhəmiyyəti getdikcə daha çox dəyərləndirilir. Bu metabolik pozğunluqlar kişilərdə prostat vəzisinin xoşxassəli hiperplaziyasına (prostat vəzisinin adenomasına) və aşağı sidik yolları simptomlarının (ASYS) inkişafına səbəb ola bilər.*

Ngai HY, Yuen KS, Ng CM, Cheng CH, Chu SP. Metabolic syndrome and benign prostatic hyperplasia: An update. Asian J Urol. 2017 Jul;4(3):164-173. doi: 10.1016/j.ajur.2017.05.001. Epub 2017 May 25. PMID: 29264226; PMCID: PMC5717972.

İrsi Faktor
İrsi faktor PXH-nın formalaşmasında və inkişafında mühüm rol oynayır.* Hesab edilir ki, ailədə prostat vəzisinin adenoması olan kişilərdə PXH riski arta bilər.**

*Lim, Kok Bin (2017). Epidemiology of clinical benign prostatic hyperplasia. Asian Journal of Urology, 4(3), 148–151. doi:10.1016/j.ajur.2017.06.004

**Roberts RO, Rhodes T, Panser LA, Girman CJ, Chute CG, Guess HA, Oesterling JE, Lieber MM, Jacobsen SJ. Association between family history of benign prostatic hyperplasia and urinary symptoms: results of a population-based study. Am J Epidemiol. 1995 Nov 1;142(9):965-73. doi:

Ürək krizi (İnfarkt)
Prostat vəzinin xpoşxassəli hiperplaziyası (PVXH) və aşağı sidik yolları simptomları (ASYİ) olan xəstələrdə ürək-damar xəstəliklərinin rast gəlmə tezliyi daha yüksəkdir. *

Omer Faruk Karatas; Omer Bayrak; Ersin Cimentepe; Dogan Unal (2010). An insidious risk factor for cardiovascular disease: Benign prostatic hyperplasia. , 144(3), 1–.doi:10.1016/j.ijcard.2009.03.099


Həyat Tərzi
Dəyişdirilə bilən həyat tərzi faktorlarının prostat vəzisinin böyüməsi hallarının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına təsir etdiyi müşahidə edilir.
Prostat vəzisinin xoşxassəli hiperplaziyasının (PXH) demək olar ki, bütün cəmiyyətlərdə demoqrafik profilin dəyişməsi və əhalinin qocalması ilə daha çox yayılacağı proqnozlaşdırılır.

Omer Faruk Karatas; Omer Bayrak; Ersin Cimentepe; Dogan Unal (2010). An insidious risk factor for cardiovascular disease: Benign prostatic hyperplasia. , 144(3), 1–.doi:10.1016/j.ijcard.2009.03.099