PBHG NIMA?

PROSTATA BEZI HAVFSIZ GIPERPLAZIYASI

Prostata Bezi Havfsiz Giperplaziyasi (prostata adenomasi), shuningdek kattalashishi deb ham ataladi, erkaklar orasida ularning yoshi kattalashgani sari ko’proq uchraydi. Prostata bezining kattalashishi siydik pufagidan peshobni ajralishi uchun to’sqinlik qilishi mumkin. Bunday holat, shuningdek, siydik pufagi, siydik yo’llari va buyraklarda o’ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi.

Prostataning kattalashishini davolash uchun ko’plab usullar mavjud bo’lib, ular qatoriga dori vositalari, kaminvazivli davollash metodlari va jarrohlik amaliyotini kiritish mumkin. Eng maqbul davolash turini tanlash uchun siz shifokoringiz bilan sizdagi simptomlarni, prostata bezi kattaligini, sog’likning boshqa holatlarini va sizning fikringizni inobatga olishingiz lozim.

Prostata bezining giperplaziyasi normal peshob ajralish yo’liga salbiy ta’sir qiladi. Chunki bunda kattalashayotgan bez qovuqdan chiqayotgan siydik yo’llarini ezib qoyadi.

Ba’zan simptomlar yeengil kechadi. Masalan, siz tez-tez peshob ajratish xissini tuyishingiz yoki qovuqni to’liq bo’shata olmasligingiz mumkin. Ushbu yengil simptomlar yoshi katta insonlarda huddi xotira harakatning susayishi kabi oddiy holat bo’lishi mumkin. Ammo ayrim hollarda simptomlar hayot sifatiga jiddiy sabiy ta’sir etib, o’gir kechishi ham mumkin.

Agar davolanmasa;
Prostata bezining havfsiz kattalashishini davolashda kechiksangiz turli salbiy oqibatlar, jumladan buyrak yetishmovchiligi, siydik qopida toshning hosil bo’lishi, siydik yo’llari qaytalanuvchi infeksiyalar va hattoki siydik pufagidagi toshlardan zararlangan qovuq devorining rak kasalligi yuzaga kelishi mumkin.

Prostata Bezi Havfsiz Giperplaziyasi (prostata adenomasi), shuningdek kattalashishi deb ham ataladi, erkaklar orasida ularning yoshi kattalashgani sari ko’proq uchraydi. Prostata bezining kattalashishi siydik pufagidan peshobni ajralishi uchun to’sqinlik qilishi mumkin. Bunday holat, shuningdek, siydik pufagi, siydik yo’llari va buyraklarda o’ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi.

Prostataning kattalashishini davolash uchun ko’plab usullar mavjud bo’lib, ular qatoriga dori vositalari, kaminvazivli davollash metodlari va jarrohlik amaliyotini kiritish mumkin. Eng maqbul davolash turini tanlash uchun siz shifokoringiz bilan sizdagi simptomlarni, prostata bezi kattaligini, sog’likning boshqa holatlarini va sizning fikringizni inobatga olishingiz lozim.

Prostata bezining giperplaziyasi normal peshob ajralish yo’liga salbiy ta’sir qiladi. Chunki bunda kattalashayotgan bez qovuqdan chiqayotgan siydik yo’llarini ezib qoyadi.

Ba’zan simptomlar yeengil kechadi. Masalan, siz tez-tez peshob ajratish xissini tuyishingiz yoki qovuqni to’liq bo’shata olmasligingiz mumkin. Ushbu yengil simptomlar yoshi katta insonlarda huddi xotira harakatning susayishi kabi oddiy holat bo’lishi mumkin. Ammo ayrim hollarda simptomlar hayot sifatiga jiddiy sabiy ta’sir etib, o’gir kechishi ham mumkin.

Agar davolanmasa;
Prostata bezining havfsiz kattalashishini davolashda kechiksangiz turli salbiy oqibatlar, jumladan buyrak yetishmovchiligi, siydik qopida toshning hosil bo’lishi, siydik yo’llari qaytalanuvchi infeksiyalar va hattoki siydik pufagidagi toshlardan zararlangan qovuq devorining rak kasalligi yuzaga kelishi mumkin.

What are the rIsk factors?​

The risk factor increases the likelihood of developing a disease or ailment. The risk of BPH increases with the number of risk factors you have. Your doctor can guide you through your risk factors and ways to reduce them. It is possible to have benign prostatic enlargement (BPH) with or without the risk factors listed below.​

Yosh

PBHGda yoshning kattaligi muhim ahamiyatga ega. Uning rivojlanishi 45 yoshdan oshgan erkaklarda ko’p aniqlanadi.

Lim KB. Epidemiology of clinical benign prostatic hyperplasia. Asian J Urol. 2017;4(3):148-151. doi:10.1016/j.ajur.2017.06.004

Oilaviy Anamnez
PBHGda irsiyatning ham ahamiyati katta.* oilasida PBHGsi bo’lgan erkaklarda ushbu kasallik bilan kasallanish havfi yuqori deb baholanadi.**

*Lim, Kok Bin (2017). Epidemiology of clinical benign prostatic hyperplasia. Asian Journal of Urology, 4(3), 148–151. doi:10.1016/j.ajur.2017.06.004

**Roberts RO, Rhodes T, Panser LA, Girman CJ, Chute CG, Guess HA, Oesterling JE, Lieber MM, Jacobsen SJ. Association between family history of benign prostatic hyperplasia and urinary symptoms: results of a population-based study. Am J Epidemiol. 1995 Nov 1;142(9):965-73. doi:
Metabolic Syndrome
Metabolic syndrome refers to conditions that include hypertension, glucose intolerance / insulin resistance, and obesity.Its importance is increasingly recognized, as it is associated with increased risks of metabolic and cardiovascular diseases. These metabolic deviations can lead to the development of benign prostatic hyperplasia (prostate adenoma) and lower urinary tract symptoms (LUTS) in men.*

Ngai HY, Yuen KS, Ng CM, Cheng CH, Chu SP. Metabolic syndrome and benign prostatic hyperplasia: An update. Asian J Urol. 2017 Jul;4(3):164-173. doi: 10.1016/j.ajur.2017.05.001. Epub 2017 May 25. PMID: 29264226; PMCID: PMC5717972.

Yurak Huruji
Prostata bezi havfsiz giperplaziyasi va quyi siydik yo’llar simptomlari (QSYS) bor bo’lgan bemorlarda umumiy populyatsiyaga nisbatan kardiovazkulyar kasalliklar paydo bo’lish ehtimoli yuqori bo’ladi.*

Omer Faruk Karatas; Omer Bayrak; Ersin Cimentepe; Dogan Unal (2010). An insidious risk factor for cardiovascular disease: Benign prostatic hyperplasia. , 144(3), 1–.doi:10.1016/j.ijcard.2009.03.099

Hayot Tarzi
O’zgaruvchan hayot tarzi prostata kattalashishiga jiddiy ta’sir ko’rsatishi aniqlangan. Demografik holatning o’zgarishi va butun dunyoda yoshi katta aholining ko’payishi kelajakda prostata bezining havfsiz kattalashishi (PBHG) ko’payishiga sabab bo’ladi.

Omer Faruk Karatas; Omer Bayrak; Ersin Cimentepe; Dogan Unal (2010). An insidious risk factor for cardiovascular disease: Benign prostatic hyperplasia. , 144(3), 1–.doi:10.1016/j.ijcard.2009.03.099

What are the rIsk factors?​

The risk factor increases the likelihood of developing a disease or ailment. The risk of BPH increases with the number of risk factors you have. Your doctor can guide you through your risk factors and ways to reduce them. It is possible to have benign prostatic enlargement (BPH) with or without the risk factors listed below.​

Yosh

PBHGda yoshning kattaligi muhim ahamiyatga ega. Uning rivojlanishi 45 yoshdan oshgan erkaklarda ko’p aniqlanadi.

Lim KB. Epidemiology of clinical benign prostatic hyperplasia. Asian J Urol. 2017;4(3):148-151. doi:10.1016/j.ajur.2017.06.004Metabolic Syndrome
Metabolic syndrome refers to conditions that include hypertension, glucose intolerance / insulin resistance, and obesity.Its importance is increasingly recognized, as it is associated with increased risks of metabolic and cardiovascular diseases. These metabolic deviations can lead to the development of benign prostatic hyperplasia (prostate adenoma) and lower urinary tract symptoms (LUTS) in men.*

Ngai HY, Yuen KS, Ng CM, Cheng CH, Chu SP. Metabolic syndrome and benign prostatic hyperplasia: An update. Asian J Urol. 2017 Jul;4(3):164-173. doi: 10.1016/j.ajur.2017.05.001. Epub 2017 May 25. PMID: 29264226; PMCID: PMC5717972.

Oilaviy Anamnez
PBHGda irsiyatning ham ahamiyati katta.* oilasida PBHGsi bo’lgan erkaklarda ushbu kasallik bilan kasallanish havfi yuqori deb baholanadi.**

*Lim, Kok Bin (2017). Epidemiology of clinical benign prostatic hyperplasia. Asian Journal of Urology, 4(3), 148–151. doi:10.1016/j.ajur.2017.06.004

**Roberts RO, Rhodes T, Panser LA, Girman CJ, Chute CG, Guess HA, Oesterling JE, Lieber MM, Jacobsen SJ. Association between family history of benign prostatic hyperplasia and urinary symptoms: results of a population-based study. Am J Epidemiol. 1995 Nov 1;142(9):965-73. doi:

Yurak Huruji
Prostata bezi havfsiz giperplaziyasi va quyi siydik yo’llar simptomlari (QSYS) bor bo’lgan bemorlarda umumiy populyatsiyaga nisbatan kardiovazkulyar kasalliklar paydo bo’lish ehtimoli yuqori bo’ladi.*

Omer Faruk Karatas; Omer Bayrak; Ersin Cimentepe; Dogan Unal (2010). An insidious risk factor for cardiovascular disease: Benign prostatic hyperplasia. , 144(3), 1–.doi:10.1016/j.ijcard.2009.03.099

Hayot Tarzi
O’zgaruvchan hayot tarzi prostata kattalashishiga jiddiy ta’sir ko’rsatishi aniqlangan. Demografik holatning o’zgarishi va butun dunyoda yoshi katta aholining ko’payishi kelajakda prostata bezining havfsiz kattalashishi (PBHG) ko’payishiga sabab bo’ladi.

Omer Faruk Karatas; Omer Bayrak; Ersin Cimentepe; Dogan Unal (2010). An insidious risk factor for cardiovascular disease: Benign prostatic hyperplasia. , 144(3), 1–.doi:10.1016/j.ijcard.2009.03.099